OSMO MEĐUNARODNO NAUČNO-STRUČNO SAVETOVANJE

Friday, October 4, 2019

 

 

SAVEZ GRAÐEVINSKIH
  INŽENJERA SRBIJE

i

SRPSKO DRUŠTVO ZA MEHANIKU TLA I GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO

INSTITUT IMS A.D. BEOGRAD
i
Opština Vrnjačka Banja

ORGANIZUJU

OSMO MEĐUNARODNO
NAUČNO-STRUČNO SAVETOVANJE

 

GEOTEHNIČKI ASPEKTI GRAĐEVINARSTVA

 

Drugo obaveštenje i
PRELIMINARNI PROGRAM

Vrnjačka Banja, Hotel „Solaris Resorts“, 13. - 15. novembar 2019.

 

OSMO MEĐUNARODNO NAUČNO-STRUČNO SAVETOVANJE

GEOTEHNIČKI ASPEKTI GRAĐEVINARSTVA

 

 

ORGANIZATORI                                                                                                                                                       

SAVEZ GRAÐEVINSKIH INŽENJERA SRBIJE, BEOGRAD;
SRPSKO DRUŠTVO ZA MEHANIKU TLA I GEOTEHNIČKO INŽENJERSTVO, BEOGRAD
INSTITUT IMS A.D. BEOGRAD I OPŠTINA VRNJAČKA BANJA

MESTO I VREME ODRŽAVANJA                                                                                                                              

Savetovanje "Geotehnički aspekti građevinarstva" održaće se u Vrnjačkoj Banji, Srbija, Hotel „Solaris Resorts“, od 13. do  15. novembra  2019. godine (https://www.solarisresort.com/). 

ORGANIZACIONI ODBOR SAVETOVANJA:                                                                                                          

PREDSEDNIK: Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja
POTPREDSEDNIK: Ivan Radović, predsednik Skupštine opštine Vrnjačka Banja
SEKRETAR: Suzana VASIĆ, Beograd – Srbija

ČLANOVI: Miloš HRANISAVLJEVIĆ, dipl.inž.građ., Beograd - Srbija
                  Dr Selimir LELOVIĆ, dipl.inž.građ., Beograd – Srbija
                  Dr Dragan ZLATKOV, dipl.inž.građ., Niš – Srbija
                  Mr Kristina BOŽIĆ – TOMIĆ, dipl.inž.građ., Beograd – Srbija
                  Vladimir FILIPOVIĆ, dipl.inž.geol., Beograd - Srbija
                  Svetozar MILENKOVIĆ, dipl.inž.geol., Beograd – Srbija
                  Dr Ksenija ĐOKOVIĆ, dipl.inž.građ., Beograd, Srbija
                  Marko PRICA, dipl.inž.geol., Beograd, Srbija   

                         
REDAKCIONI ODBOR – EDITORI                                                                                                                          

   Prof.dr Radomir FOLIĆ, dipl.inž.gradj., Novi Sad, Srbija
   Mr Aleksandar ĐUKIĆ, dipl.inž.gradj., Beograd, Srbija

PROGRAMSKI ODBOR SAVETOVANJA                                                                                                                

KOPREDSEDNICI:  Prof. Dr Radomir FOLIĆ, Novi Sad, Srbija
                            Dr Nenad ŠUŠIĆ, Beograd, Srbija

ČLANOVI:
    Prof. dr Heinz BRANDL, Wien, Austrija
    Prof. dr Luvig TRAUNER, Maribor, Slovenija
    Prof. dr Ivan VRKLJAN, Rijeka, Hrvatska
    Prof. dr Vojkan JOVIČIĆ, Ljubljana, Slovenija
    Prof. dr Vlatko ŠEŠOV, Skoplje, Makedonija
    Prof. dr Tanja ROJE-BONACCI, Split, Hrvatska
    Dr Lidija ZDRAVKOVIĆ, London, Velika Britanija
    Prof. dr Jovan PAPIĆ, Skoplje, Makedonija
    Prof. dr  Adnan IBRAHIMOVIĆ, Tuzla, BiH
    Prof. dr Asterios LIOLIOS, Xanthi, Grčka               
    Dr Nikolay MILEV, Sofija, Bugarska
    Prof. dr Zvonko TOMANOVIĆ, Podgorica, Crna Gora
    Prof. dr Slobodan ĆORIĆ, Beograd, Srbija
    Prof. dr Mirjana VUKIĆEVIĆ, Beograd, Srbija
    Prof. dr Mitar ĐOGO, Novi Sad, Srbija
    Prof. dr Petar SANTRAČ, Subotica, Srbija
    Prof. dr Dragoslav RAKIĆ, Beograd, Srbija
    Prof. dr Zoran BONIĆ, Niš, Srbija
    Dr Mladen ĆOSIĆ, Beograd, Srbija

   
KOTIZACIJA                                                                                                                                                            

Svi učesnici Savetovanja, kao i autori, obavezni su da uplate kotizaciju najkasnije do  7. novembra 2019. godine. Iznos kotizacije je 12.000,00 dinara  (100 EUR), osim za studente osnovnih, master i doktorskih studija za koje kotizacija iznosi 6.000,00 dinara (50 EUR). Podaci za plaćenje su:

    Savez građevinskih inženjera Srbije, Beograd,
    Tekući račun: 205-15599-45, Komercijalna banka AD, Beograd
    PIB 101602462, Mat.br. 07000405, Šifra delatnosti 9412
    SGIS nije obveznik PDV 

U slučaju plaćanja u Evrima, molimo da se za instrukcije obratite Savezu građevinskih inženjera Srbije. Mole se učesnici Savetovanja da pri registraciji u prijemnoj kancelariji Savetovanja OBAVEZNO donesu dokaz o uplaćenoj kotizaciji. Kotizacija se može uplatiti i na licu mesta. Svi učesnici koji su uplatili kotizaciju dobiće pri registraciji Zbornik radova u štampanoj i digitalnoj formi, prateći materijal, koktel dobrodošlice, kafu i osveženje u pauzama rada Savetovanja i mogu koristiti stručno-turističku ekskurziju. Kotizacija se ne vraća. Svima onima koji uplate kotizaciju a ne prisustvuju Savetovanju Zbornik radova biće poslat poštom nakon Savetovanja.

CILJEVI SAVETOVANJA                                                                                                                                          

Bijenalna savetovanja o geotehničkim aspektima građevinarstva su redovno organizovana od 2005. godine. Uspešno održanih predhodnih sedam savetovanja podstaklo je organizatore da organizuju osmo savetovanje sa istom osnovnom tematikom. Raznolikost geotehničkih uslova u našoj zemlji i socio-ekonomski odnosi u društvu, kao i položaj naše zemlje u svetu tokom poslednjih dvadeset godina, doveli su do zaostajanja za razvijenijim zemljama sveta u oblasti građevinske geotehnike. Zbog toga postoji potreba da se rezimiraju dosadašnji rezultati i dostignuća u ovoj važnoj oblasti u širokom spektru segmenata i to od metoda primenjenih geotehničkih terenskih istražnih radova, laboratorijskih ispitivanja, primene savremenih teorijskih i numeričkih postupaka, metodologije analize i projektovanja, kao i u oblasti praktične građevinske operative. Očekuje se da se ovom prilikom razmene iskustva stručnjaka različitih profila i specijalnosti koji se bave geotehnikom kao što su: građevinski inženjeri - geotehničari, inženjerski geolozi, konstruktori, hidroinženjeri i inženjeri koji se bave saobraćajnicama.

Savetovanje treba da ukaže na orijentaciju glavnih pravaca razvoja ove struke koji bi odgovarali uslovima i potrebama u ovoj fazi izgradnje naše zemlje. Pored toga, to je prilika da se razmotri i stanje naše regulative u ovoj oblasti i potreba njenog usaglašaanja sa najnovijim dokumentima Evrokodova koji se od nedavno primenjuju u zemljama Evropske Unije.

TEME SAVETOVANJA                                                                                                                                              

    1. NORMATIVI – TEHNIČKI PROPISI U GRAĐEVINSKOJ GEOTEHNICI, EN  I DRUGI STANDARDI I PREPORUKE
    2. GEOTEHNIKA U PROJEKTOVANJU I IZVOĐENJU OBJEKATA INFRASTRUKTURE
    3. GEOTEHNIČKI  ASPEKTI GRAĐENJA U URBANIM SREDINAMA
    4. ISTRAŽNI RADOVI, KARAKTERISTIKE TLA I STENA, KARAKTERIZACIJA I KLASIFIKACIJA TERENA
    5. MODELI U GEOTEHNICI I NUMERIČKE METODE
    6. OPSERVACIJE I PREDVIĐANJE SLEGANJA I PONAŠANJA OBJEKATA
    7. POBOLJŠANJE TLA, ARMIRANJE, INJEKTIRANJE, DRENAŽE I  DRUGO
    8. STABILNOST KOSINA I KLIZIŠTA
    9. HIDROTEHNIČKI NASIPI I BRANE
   10. DUBOKI TEMELJI - ŠIPOVI, DIJAFRAGME I DRUGE TEHNOLOGIJE FUNDIRANJA
   11. GEOTEHNIKA SAOBRAĆAJNICA: PUTEVI, ŽELEZNICE I AERODROMI
   12. DEPONIJE ČVRSTOG OTPADA, EKOLOŠKI ASPEKTI GEOTEHNIKE
   13. MIKROZONIRANJE I SEIZMIČKI RIZIK
   14. OSTALE TEME 

PRIJAVLJIVANJE UČESNIKA                                                                                                                                  

Za definitivno prijavljivanje učešća na Savetovanju (uključujući i autore) treba:
-   ispuniti priloženu prijavu učešća i poslati je Savezu građevinskih inženjera Srbije, Beograd, email: office@dimk.rs 
-   ispuniti priloženu prijavu smeštaja i poslati je Hotelu “Sloaris Resort” u Vrnjačkoj Banji, email: info@solarisresort.com , kontak telefon 036 426 500  

Registracija učesnika obaviće se u prijemnoj kancelariji Savetovanja. Prijemna kancelarija Savetovanja će raditi u Hotelu “Solaris Resort” u Vrnjačkoj Banji, i to:

     12. novembar  od  15:00 - 19:00
     13. – 14. novembar od  08:30 - 12:00  i od  15:00 - 17:00
     15. novembar  od  08:30 - 12:00

 
PRIJAVLJIVANJE ZA EKSKURZIJU                                                                                                                    

Zbog ograničenog broja mesta na raspolaganju za odlazak na ekskurziju, koja će biti organizovana u četvrtak 14. nevembra u toku dana, mole se svi učesnici da prilikom prijavljivanja učešća na Savetovanju obavezno popune deo prijave učešća o tome da li će koristiti ekskurziju ili ne.

REKLAMIRANJE I OGLAŠAVANJE                                                                                                                       

Postoji mogućnost postavljanja reklamnih štandova, prikazivanja postera, reklamnih materijala, filmova i sl. tokom Savetovanja. Za dodatne informacije u vezi reklamiranja i oglašavanja zainteresovani treba da se obrate sekretaru Organizacionog odbora Savetovanja:

    SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA SRBIJE
    Kneza Miloša 9/1, soba 105, 11000 Beograd, Srbija
    Tel.: +381 (0) 11 32 30 357;   Mob: 064 5822599;   Email: office@dimk.rs 

NAČIN RADA SAVETOVANJA                                                                                                                                 

Za izlaganje radova i diskusiju biće na raspolaganju ozvučenje, PC računar, videobim, platno, mikrofon i govorni pult. Radove u okviru tematskih grupa autori će prikazati u vremenu do 15 minuta. Uvodni radovi će biti prikazani u trajanju do 30 minuta. Posle svakog izlaganja vodiće se diskusija i autori su dužni da odgovore na pitanja slušalaca.

 

                                                                                                                                                              PRELIMINARNI RASPORED RADA SAVETOVANJA

I DAN (sreda, 13. novembar)                                                                                                                                  
                  
    10:30 - 11:00  Otvaranje Savetovanja
    11:00 - 11:30  Koktel
    11:30 - 14:00  Uvodna izlaganja

• P. Anagnosti (Srbija)
   GEOTEHNIČKA PROBLEMATIKA U SRBIJI

• R. Ulusay (Turkey)
   SOME CONSIDERATIONS ON THE PRESENT AND FUTURE OF TESTING, ROCK CHARACTERIZATION AND MONITORING WITH AN EMPHASIZE ON ISRM SUGGESTED METHODS

• V. Jovičić (Slovenija)
   POSEBNI USLOVI GRADNJE TUNELA U KARSTU NA PRIMERU ŽELEZNIČKE PRUGE DIVAČA-KOPER

• V. Šešov (North Macedonia)
   EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON SEISMIC BEHAVIOR OF NATURAL SAND DEPOSITS

• I. Vrkljan (Hrvatska)
   KARL TERZAGHI I INŽENJERSKA GEOLOGIJA, GEOMORFOLOGIJA, MEHANIKA STIJENA I TUNELOGRADNJA

    14:00 - 15:30  Pauza za ručak
    15:30 - 18:00  Izlaganje radova tema 1, 2, 3 i 4  

• V. Pujević, N. Obradović, M. Vukićević (Srbija)
   UPOREDNA ANALIZA PRORAČUNA NOSIVOSTI ŠIPOVA PREMA EN7 I DOMAĆEM PRAVILNIKU

• S. Kostova (Bulgaria)
   GEOTECHNICAL  STANDARDS IN BULGARIA AND THEIR CORRESPONDING TO EC STANDARDS

• M. Vukićević (Srbija)
   PRAVILA ZA GEOTEHNIČKO PROJEKTOVANJE U SVETLU NOVOG PRAVILNIKA ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE

• B. Ubiparip, V. Filipović, M. Ranković (Srbija)
   GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE MOSTA PREKO REKE SAVE NA MESTU STAROG SAVSKOG MOSTA U BEOGRADU

• M. Ranković (Srbija)
   GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE POJEKTOVANJA I IZGRADNJE MOSTA PREKO REKE SAVE NA MESTU STAROG SAVSKOG MOSTA

• Z. Žujović (Srbija)
   GEOTEHNIČKI ASPEKTI KAO PODLOGA PROJEKTOVANJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE U URBANIM SREDINAMA-PRIMERI IZ PRAKSE

• Stevan Ćorluka, S. Janković, T. Hafner Ljubenović, M. Živanović (Srbija)
   GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE MEĐUNARODNOG PUTNIČKOG PRISTANIŠTA ZEMUN, DESNA OBALA DUNAVA KM 1173+140,00

• M. Vučinić, M. Vučinić (Crna Gora)
   PLANIRANJE I IZVOĐENJE PODZEMNIH OBJEKATA U SLOŽENIM GEOLOŠKIM SREDINAMA

• M. Vasić, M. Đogo (Srbija)
   NEKI KARAKTERISTIČNI PRIMERI GEOTEHNIČKIH ISPITIVANJA I GRAĐENJA U PODRUČJU NOVOG SADA

• N. Đurić (R.Srpska-BiH)
   PRIMJENJIVOST TERENSKIH ISTRAŽNIH RADOVA PREMA EN 1997 – 2:2006, NA LOKACIJI POSTROJENJA FILTERA U TERMOELEKTRANI UGLJEVIK 1

    od 21.00  Veče vina – Vinarija „Grabak“

 

II DAN (četvrtak, 14. novembar)                                                                                                                            

      9:30 - 13:30  Ekskurzija (obilazak manastira Ljubostinja i Sv. Petke
    13:30 - 15:30  pauza za ručak
    15:30 - 18:15  Izlaganje radova tema 5, 6, 7, 8 i 9

• N. Kerenchev, L. Mihova (Bulgaria)
   ASSESSMENT OF THE DYNAMIC SOIL PROPERTIES FOR THE FEM MODEL OF THE LIULYAKOVITSA TAILINGS DAM

• P. Santrač (Srbija)
   ANALIZA IZMERENIH I IZRAČUNATIH POMERANJA DIJAFRAGME ZA OBJEKAT CRPNE STANICE

• N. Milev (Bulgaria)
   STRENGTHENING OF THE RAFT FOUNDATION OF AN EXISTING RC BUILDING BY APPLICATION OF JET-GROUTING AS STRUCTURAL AND GROUND IMPROVEMENT TECHNIQUE

• S. Pejović (Srbija)
   PROBNO INJEKCIONO POLJE BR.1 NA BRANI SEKLAFA, VILAJA LAGUAT, ALŽIR

• N. Romić (Srbija)
   POREĐENJE REZULTATA EKSPERIMENTALNIH ISPITIVANJA PROBIJANJA AB TEMELJA SAMACA SA PRORAČUNIMA PREMA EUROCODE-2 I ACI 318R-14

• N. Marinković (Srbija)
   PRIMENA TEHNIKA STABILIZACIJE TLA U REŠAVANJU GEOTEHNIČKIH PROBLEMA

• S. Ćorić (Srbija)
   GEOTEHNIČKI PRORAČUNI SANACIJE KLIZIŠTA ŠIPOVIMA

• Z. Berisavljević (Srbija)
   STABILNOST KOSINA ANIZOTROPNE STENSKE MASE ANALIZIRANA PRIMENOM DIREKCIONIH MODELA ČVRSTOĆE

• S. Spasojević (Srbija)
   ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME SPOMENIKA STEFANU NEMANJI NA SAVSKOM TRGU U BEOGRADU

• I. Vasić (Srbija)
  TEHNOLOGIJA ISKOPA I ZAŠTITA GRAĐEVINSKE JAME ZA POTREBE IZGRADNJE HOTELA „SPLENDOR“ U VRNJAČKOJ BANJI

• N. Kerenchev, L. Mihova (Bulgaria)
   DYNAMIC ANALYSIS OF THE “LIULIAKOVITSA” TAILING DAM

    20:30   Zajednička večera

III DAN (petak, 15. novembar)                                                                                                                                            

    9:00 - 11:15 Izlaganje radova tema 10 i 11

• R. Folić, B. Folić, A. Liolios (Serbia, Greece)
   SOME ASPECTS OF PILE FONDATIONS BEHAVIOUR UNDER SEISMIC ACTION

• A. Liolios, S. Skodras, K.Liolios, B. Folić (Greece, Bulgaria, Serbia)
   A STOCHASTIC APPOACH FOR DYNAMIC SOIL-PIPE INTERACTION UNDER ENVIRONMENTAL EFFECTS

• P. Santrač (Srbija)
   KARAKTERISTIKA I ANALIZA NOSIVOSTI ŠIPOVA SISTEMA FDP

• M. Samardaković (Srbija)
   DIMENZIONISANJE AKSIJALNO PRITISNUTIH ŠIPOVA PRIMENOM DIREKTNIH CPT-REŠENJA

• M. Samardaković (Srbija)
   PRORAČUN SLEGANJA AKSIJALNO PRITISNUTIH ŠIPOVA U SLOJEVITOJ ELASTIČNOJ SREDINI

• N. Božović (Srbija)
   ANALIZA NOSIVOSTIŠIPOVA NA OSNOVU REZULTATA STATISIČKOG ISPITIVANJA ŠIPOVA VERTIKALNOM SILOM PRITISKA SA PRIMERIMA IZ PRAKSE

• M. Krstić (Srbija)
  OSNOVE ISPITIVANJA ŠIPOVA HORIZONTALNOM SILOM SA PRIMERIMA IZ PRAKSE

• N. Krotev (Bulgaria)
  PILE FOUNDATION OF A BUILDING IN DIFFICULT SUBSOIL CONDITIONS

• V. Cvijović (Srbija)
   UTICAJ ZONE KLIZIŠTA DRŽAVNIH PUTEVA NA EKONOMSKE PARAMETRE TRANSPORTNOG SISTEMA

    11:15 - 11:30 pauza   
    11:30 - 13:30 Izlaganje radova tema 13 i 14

• J. Janković, D. Rakić, T. Đurić, I. Basarić Ikodinović, L. Čaki (Srbija)
   ZNAČAJ IZVOĐENJA PROKTOROROVOG OPITA NA KOMUNALNOM OTPADU

• D. Berisavljević, S. Milenković, Z. Berisavljević, Ž. Žugić, V. Filipović (Srbija)
   ODREĐIVANJE BRZINA P I S TALASA UPOTREBOM SEIZMIKOG DILATOMETRA (SPDMT)

• Ž. Smilković (Serbia)
   ANALYSIS OF LIQUEFACTION- RELATED  FOUNDATIONS OF UNDERWATER STEEL PIPELINE

• J. Hadžajlić (BiH)
  UTJECAJ SEIZMIKE NA FAKTOR SIGURNOSTI KLINASTOG LOMA

• N. Janković, D. Zlatkov, S. Zdravković (Srbija)
   SPECIFIČNOSTI GEOTEHNIČKOG ZEMLJOTRESNOG INŽENJERSTVA U ZAVISNOSTI OD SEIZMIČKOG HAZARDA I SEIZMIČKOG RIZIKA

• N. Janković, D. Zlatkov, S. Zdravković (Srbija)
   ASEIZMIČKO PROJEKTOVANJE OBJEKATA NISKOGRADNJE

• Ž. Žugić (Srbija)
   STANJE NAUKE IPRAKSE U OBLASTI DINAMIKE TLA I ZEMLJOTRESNO-GEOTEHNIČKOG INŽENJERSTVA U SRBIJI I REGIONU

• M. Bujišić, B. Miladinović, S. Živalević, Z. Tomanović (Crna Gora)
   UTICAJ TRAJANJA POŽARA NA TUNELSKU OBLOGU

    Zatvaranje Savetovanja i usvajanje zaključaka

USLOVI I CENA SMEŠTAJA                                                                                                                                   

Smeštaj učesnika obezbeđen je Hotelu “Solaris Resort” u Vrnjačkoj Banji. Cene smeštaja za sve učesnike skupa iznose:

Soba Cena (din) po osobi i noći                    

Soba Cena (din) po osobi i noći
1/1 7.900,-
1/2

6.120,-

1/3 4.920,-
   

U cenu je uključen pun pansion, boravišna taksa i osiguranje. Vreme prijave u sobe je od 15h na dan dolaska a vreme odjave iz sobe je do 11h na dan odlaska.

Doplata za svečanu zajedničku večeru za goste smeštene u Hotelu iznosi 1.700,- dinara po osobi, i za ovaj iznos uvećava se cena pansiona za taj dan. Doplata za svečanu večeru za učesnike koji nisu smešteni u Hotelu iznosi 3.000- dinara po osobi i plaća se na recepciji Hotela.

Prijave smeštaja primaju se najkasnije do 4. novembra 2019. godine, a nakon tog roka davalac usluga ne garantuje smeštaj. Raspored gostiju po sobama vršiće se prema redosledu prijavljivanja. Broj jednokrevetnih soba je ograničen.
Rezervacije se vrše putem telefona: +381 36 426 500 i putem elektronske pošte: info@solarisresort.com. Uplata smeštaja može se izvršiti na tekući račun Hotela po prijemu predračuna najkasnije 10 dana pre dolaska.

INFORMACIJE                                                                                                                                                           

Sve potrebne informacije mogu se dobiti od Organizacionog odbora Savetovanja, Kneza Miloša 9/1, soba 105, 11000 Beograd, Srbija, Tel.: +381 (0) 11 32 30 357;   +381 (0) 11 32 42 589;   Email: office@dimk.rs

 

Sponsors