Članovi uredništva

Glavni urednik, Dr Radomir Folić, Profesor Emeritus Univerziteta u Novom Sadu,

Mirjana Malešev
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet thničkih nauka, departman za građvinarstvo i geodeziju

Ksenija Janković
IMS Institut

Jose Adam
Departman za građevinarstvo, Valensija, Španija

Radu Banchila
"Politehnika" Departman za građevinarstvo, Temišvar, Rumunija

Dubravka Bjegović
Univerzitet u Zagrebu, Građevinski fakultet, Hrvatska

Meri Cvetkovska
Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Skoplje, Makedonija

Michael Forde
Univerzitet u Edinburgu, Departman za inženjerstvo životne sredine, Velika Britanija

Vladimir Gocevski
Hidro Kvebek, Montreal, Kanada

Yachko Ivanov
Bugarska Akademija nauka, Sofija, Bugarska

Asterios Liolios
Univerzitet u Ksanti, Fakultet za građevinarstvo, Grčka

Mikloš M. Ivanyi
UVATERV, Budimpešta, Mađarska

Doncho Partov
Uverzitet za konstrukcije i arhitekturu - "LJ.Karavelov" Sofija, Bugarska

Predrag Popović
Wiss, Janney, Elstner Associates, Northbrook, Ilionis, SAD

Profesor Rudiger Hoffer
Ruhr Univerzitet u Bohumu, Nemačka

Valeriu Stoin
"Politehnika" Departman za građevinarstvo, Temišvar, Rumunija

Miha Tomaževič
Slovenačka Akademija nauka i umetnosti, Ljubljana, Slovenija

Mihailo Trifunac
Univerzitet Južne Kalifornije, Los Anđeles, SAD

Miloš Zubac
Lektor za srpski jezik, Univerzitet u Novom Sadu

Slavica Živković, mast. ekom.
Sekretar redakcije

Jelisaveta Šafran
Lektor za engleski jezik, Univerzitet u Novom Sadu

Stoja Todorović
Tehnički urednik, Univerzitet u Beogradu