ORGANIZACIJA STRUČNOG SKUPA

Wednesday, March 27, 2019

DRUŠTVO ZA ISPITIVANJE 
I ISTRAŽUVANJE MATERIJALA
I KONSTRUKCIJA SRBIJE

 

INSTITUT ZA ISPITIVANJE
MATERIJALA IMS-BEOGRAD

 

ORGANIZUJU STRUČNI SKUP 

NOVE TENDENCIJE U PROJEKTOVANJU, PROIZVODNJI I KONTROLI
KVALITETA BETONA I BETONSKIH KONSTRUKCIJA
17.04.2019.godine u Institutu IMS Beograd

 

ORGANIZACIONI ODBOR

 1. Prof. dr Dragica Jevtić, Građevinski fakultet, Beograd
 2. Dr Vencislav Grabulov, Institut IMS, Beograd
 3. Prof. dr Mihailo Muravljov, Građevinski fakultet, Beograd
 4. Prof. dr Boško Stevanović, Građevinski fakultet, Beograd
 5. Prof. dr Zoran Grdić, Građevinski-arhitektonski fakultet, Niš
 6. Prof. dr Vlastimir Radonjanin, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

PROGRAMSKI ODBOR 

 1. Prof. dr Radomir Folić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 2. Dr Zagorka Radojević, Institut IMS, Beograd
 3. Dr Nenad Šušić, Institut IMS, Beograd
 4. Dr Ksenija Janković, Institut IMS, Beograd
 5. Dr Dragan Bojović, Institut IMS, Beograd
 6. Prof. dr Dragoslav Stojić, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš
 7. Prof. dr Mirjana Malešev, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 8. V.prof. dr Gordana Topličić-Ćurčić Građevinsko-arhitektonski fakultet, Niš
 9. V.prof. dr Dimitrije Zakić, Građevinski fakultet, Beograd
 10. Doc. dr Ivan Lukić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 11. Doc. dr Nenad Ristić, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Ni
 12. Dr Iva Despotović, prof. strukovnih studija VGGŠ, Beograd
 13. Nevenka Vukelić, Institut za puteve, Beograd

 

Društvo za ispitivanje i istraživanje materijala i konstrukcija (DIMK) Srbije u sklopu svojih aktivnosti između ostalog, permanentno organizuje susrete naučnika, stručnjaka i predstavnika privrede koji se bave problematikom materijala i konstrukcija. Ovi susreti se prevashodno organizuju u cilju razmene informacija i saradnje na područjima teorijskih i eksperimentalnih istraživanja, a posebno u segmentu metodologije ispitivanja i istraživanja koje se primenjuju na tim područjima. Ove godine planom rada društva predviđen je jednodnevni Stručni skup na kome će se stručnoj javnosti prezetovati stanje kao i perspektive u projektovanju betonskih konstrukcija, a takođe i odredbe aktuelne regulative koja se odnosi na proizvodnju i kontrolu kvaliteta svežeg i očvrslog betona. Dužna pažnja će biti posvećena sanaciji betonskih konstrukcija.

Program naučnog skupa sa tematskom konkretizacijom

9.00-10.00 - Prijavljivanje učesnika
10.00-12.00 - Izlaganje radova

1. Ocenjivanje in-situ čvrstoće pri pritisku betona ugrađenog u konstrukcije i prefabraikovane betonske elemente prema odredbama standarda SRPS EN 13791, Prof. dr Zoran Grdić, Građevinski-arhitektonski fakultet, Niš

2. Metode za ocenjivanje čvrstoće pri pritisku betona in-situ prema odrdbama serije standarda SRPS EN 12504, docent dr Nenad Ristić, Građevinsko-arhitektosnki fakultet, Niš

3. Ispitivanje betonakih prefabrikovanih elemenata prema EN standardima, dr Ksenija Janković, Institut IMS, Beograd

4. Sertifikacija fabričke kontrole proizvodnje betona u skladu sa SRPS EN 206, dr Biljana Ilić, Institut IMS, Beograd

5. Prezentacije proizvođača opreme

12.00-12.30 - Pauza za kafu
12.30-14.30 - Izlaganje radova
 

6. Sanacija i zaštita betonskih konstrukcija u skladu sa evropskim standardima EN 1504, prof.dr Vlastimir Radonjanin, prof.dr Mirjana Malešev, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

7. Projektovanje betonskih konstrukcija - stanje i perspektive, prof.dr Radomir Folić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

8. Metode ispitivanja svežeg betona odredbama serije standarda SRPS EN12350, prof.dr Dragica Jevtić, v.prof. dr Dimitrije Zakić, doc. dr Aleksandar Savić, doc. dr Aleksandar Radević, Marina Aškrabić, mast.inž.građ., Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

9. Metode ispitivanja očvrslog betona prema odredbama serije standarda SRPS EN12390, prof.dr Dragica Jevtić, v.prof.dr Dimitrije Zakić, doc.dr Aleksandar Savić, doc.dr Aleksandar Radević, Marina Aškrabić, mast.inž.građ., Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

10. Prezentacije proizvođača aditiva za beton

Na kraju Stručnog skupa svi učesnici će dobiti sertifikat o prisustvu.

Kotizacija za učešće na Konferenciji iznosi - 6.000 din.
Kotizaciju treba uplatiti na:
DIMK Srbije, Kneza Miloša 9/1, 11000 Beograd,
Dinarski račun: 150000000185475875

Sve informacije mogu se dobiti u DIMKS Kneza Miloša 9/1 Beograd
Tel: (0)11 32 30 357 i tel./faks: (0)11 32 42 589
E-mail: office@dimk.rs; website: www.dimk.rs

Sponsors