ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ СА АСПЕКТА НОВЕ ТЕХНИЧКЕ РЕГУЛАТИВЕ У Републици Србији

Tuesday, September 28, 2021

 


ДРУШТВО ЗА ИСПИТИВАЊЕ И
ИСТРАЖИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА
И КОНСТРУКЦИЈА СРБИЈЕ

 ИНСТИТУТ ЗА ИСПИТИВАЊЕ
 МАТЕРИЈАЛА  ИМС - БЕОГРАД

 

ОРГАНИЗУЈУ СТРУЧНИ СКУП

 

ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ СА АСПЕКТА НОВЕ
ТЕХНИЧКЕ РЕГУЛАТИВЕ У Републици Србији

08.10.2021.године у Институту ИМС Београд

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 1. Др Загорка Радојевић, Институт ИМС, Београд
 2. Др Венцислав Грабулов, Институт ИМС, Београд
 3. Проф. др Драгица Јевтић, Грађевински факултет, Београд
 4. Проф. Др Снежана Маринковић, Грађевински факултет, Београд
 5. Проф. др Зоран Грдић, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш
 6. Проф. др Властимир Радоњанин, Факултет техничких наука, Нови Сад
 7. Др Ксенија Јанковић, Институт ИМС, Београд
 8. Дејана Милинковић, ЦИС, Београд
 9. Љиљана Миличић, Институт ИМС, Београд

ПРОГРАМСКИ  ОДБОР

 1. Проф. др Радомир Фолић, Факултет техничких наука, Нови Сад
 2. Др Ненад Шушић, Институт ИМС, Београд
 3. Др Драган Бојовић, Институт ИМС, Београд
 4. Др Биљана Илић, дипл. хем. Институт  ИМС, Београд
 5. Др Милош Васић, дипл.инж.техн. Институт ИМС Београд
 6. Проф. др Мирјана Малешев, Факултет техничких наука, Нови Сад
 7. Проф. др Гордана Топличић-Ћурчић, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш
 8. В. проф. др Димитрије Закић,  Грађевински факултет, Београд
 9. Доц. др Иван Лукић,  Факултет техничких наука, Нови Сад
 10. Доц. др Весна Булатовић, Факултет техничких наука, Нови Сад
 11. В.проф.др Ненад Ристић, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш
 12. Доц. др Душан Грдић, Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш
 13. Доц. др Александар Радевић, Грађевински факултет, Београд
 14. Доц. др Александар Савић, Грађевински факултет, Београд
 15. Доц. др Ива Деспотовић, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево
 16. Невенка Вукелић, Институт за путеве, Београд

 

Друштво за испитивање и истраживање материјала и конструкција (ДИМК) Србије у склопу својих активности, између осталог, перманентно организује сусрете научника,  стручњака и представника привреде који се баве проблематиком материјала и конструкција.  Ограничене могућности наметнуте актуелном пандемиском ситуацијом су условиле паузу у организацији оваквих скупова а у међувремену израђени су и ступили на снагу прописи, сет правилника,  који су од суштинског  значаја за грађевинарство.
Циљ Скупа је да се стручној јавности и представницима грађевинске индустрије прикажу најзначајније одредбе и аспекти примене нових правилника који су донети у последњих пар година или су у поступку доношрња.Технички захтеви које морају да испуне грађевински материјали, поступак оцењивања и верификације сталности перформанси, врста тела за оцењивање, декларација и сертификат о перформансама као и  знак усаглашености  су основне теме Скупа. Дужна пажња биће посвећена грађевинским конструкцијама, захтевима за пројектовање, извођење, одржавање, рушење као и захтеви за грађевинске производе намењене уградњи у грађевинске конструкције

 

Програм научног скупа са тематском конкретизацијом

 

9.00-10.00 – Пријављивање учесника
10.00-12.00- Излагање радова

 

 1. Нова техничка регулатива из области грађевинских производа са освртом на везу са прописима за пројектовање и извођење објеката, Нина Вукосавњевић, Данијела Пршић.
   
 2. Основни аспекти новог правилника о техничким захтевима за хемијске додатке бетону, проф.др Драгица Јевтић, доц. др Александар Савић,  др Марина Ашкрабић, Љиљана Миличић.
   
 3. Oсновни аспекти новог правилника о техничким захтевима за фракциони агрегат за бетон и асфалт; Ивана Делић-Николић, др Биљана Илић, др Ненад Матовић.
   
 4. Приказ и тумачење најважнијих одредби новог правилника о техничким захтевима за бетон, проф.др Властимир Радоњанин, проф. др Мирјана Малешев, проф. др Зоран Грдић, в.проф. др Димитрије Закић, доц. др Иван Игњатовић, др Драган Бојовић, Дејана Милинковић дипл.хем., доц. др Иван Лукић, в.проф. др Ненад Ристић, доц. др Александар Радевић.

 

12.00 – 12.30 – Пауза за кафу
12.30.- 14.30 – Излагање радова

 

 1. Примена Evrokodova у светлу новог правилника за грађевинске конструкције; Проф. др Златко Марковић, проф. др Снежана Маринковић, ванр. проф. др  Милан  Спремић
   
 1. Технички и други захтеви за елементе за зидање према новом правилнику и серији стандарда SRPS EN 771; др Загорка Радојевић, др Биљана Илић, др Милош Васић.
   
 1. Класификација грађевинских производа у вези са битним карактеристикама: реакција на пожар и отпорност према пожару; Драгиша Иванишевић, Снежана Илић, проф.др Мирјана Лабан, др Биљана Илић, Александар Кијановић
   
 1. Нове могућности за оцењивање перформанси грађевинских производа који нису обухваћени хармонизованим стандардом, техничким прописом или српским стандардом и издавање српске техничке оцене; др Биљана Илић, Љиљана Миличић,  Дејана Милинковић.
   
 1.  Презентације произвођача хемијских додатака бетону

 

На крају Стручног скупа сви учесници ће добити сертификат о присуству.
 

Котизација за учешће на Конференцији  износи -  6.000 дин.

Котизацију треба уплатити на:

ДИМК Србије, Кнеза Милоша 9/1,11000 Београд,

Динарски рачун: 150000000185475875

Све информације  могу се добити у ДИМКС Кнеза Милоша 9/1 Београд

Тел: (0)11 32 30 357 и тел./факс: ( 0) 11 32 42 589

Е-mail: dimk@ptt.rs;  website: www.dimk.rs

 

Sponsors