Languages

  • Srpski
  • English
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
ČASOPIS ZA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

 

IZGRADNJA DRUMSKOG MOSTA PREKO REKE SAVE KOD OSTRUŽNICE

Abstract: 
Drumski most preko reke Save kod Ostružnice, ukupne dužine 1.963 m, sastoji se od armiranobetonskih prilaznih konstrukcija na levoj i desnoj obali reke, dok je srednja konstrukcija preko reke Save kontinualni čelični sandučasti nosač, s pet raspona, ukupne dužine od 586 m. Montaža čelične konstrukcije prvobitno je planirana konzolnom ugradnjom 56 sekcijamontažnih polja, korišćenjem plovne dizalice i privremenih oslonaca - čeličnih šipova pobijenih u korito reke. Nakon pregleda rečnog korita magnetometrima visoke rezolucije, ova se metodologija pokazala visokorizičnom zbog mogućeg postojanja neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS), preostalih nakon NATO bombardovanja, koja bi mogla biti aktivirana tokom pobijanja čeličnih šipova u korito reke. Da bi se izbeglo postavljanje privremenih oslonaca u rečnom koritu, projektovana metodologija montaže čelične konstrukcije morala je biti izmenjena. Nakon razmatranja mogućih alternativa uz uslov očuvanja već izvedenih radova, kao optimalna u datim uslovima, usvojena je nova metodologija koja uključuje: (I) podužno prevlačenje sekcije mosta S4-S6 ukupne dužine 187 m uz korišćenje pomoćnog plutajućeg oslonca, (II) konzolnu montažu delova konstrukcije iznad rečnih stubova S1, S2, S3 i S4 i (III) podizanje tri sekcije konstrukcije L=77(68) m.

 

Article status: 
Published
Journal number: 
2020-01

Authors

Bojan Bizetić, dipl.građ.inž - Regionalni rukovodilac za jugoistočnu Evropu, STRABAG
Igor Đurđević, dipl.građ.inž - Rukovodilac projekta, STRABAG
Goran Tomašević, dipl.građ.inž - Inženjer za ugovorna pitanja, STRABAG

Sponzori časopisa