Languages

  • Srpski
  • English
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
ČASOPIS ZA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

 

ELASTIČNA KRITIČNA SILA PLOČA I LIMENIH NOSAČA POD DEJSTVOM LOKALIZOVANOG OPTEREĆENJA

Abstract: 

Poslednjih decenija problemi stabilnosti i postkritičnog ponašanja limenih nosača značajno privlače pažnju. Intenzivno je istraživano ponašanje limenih nosača (zavarenih I poprečnih preseka) pri dejstvu lokalizovanog opterećenja, odnosno pod uticajem delimično raspodeljenog opterećenja po nožici, i to na mestima gde neposredno ispod zadatog opterećenja ne postoje vertikalna (poprečna) ukrućenja. Važnost ovog problema porasla je sa opštim trendom izbegavanja vertikalnih ukrućenja izuzimajući preseke iznad oslonaca, i u slučaju postojanja pokretnog opterećenja. Sem kranskih nosača opterećenih točkovima krana, važan primer ovakvog opterećenja odnosi se na prevlačenje konstrukcije preko privremenih ili stalnih oslonaca, tokom montaže kontinualnih čeličnih mostova.

Analiza ponašanja nosača pri dejstvu lokalizovanog opterećenja obuhvata određivanje raspodele lokalnih normalnih napona u rebru nosača, određivanje elastične kritične sile izbočavanja i određivanje granične nosivosti nosača. Granična nosivost igra bitnu ulogu pri proračunu. Naučnici iz mnogih zemalja bavili su se teorijskim i eksperimentalnim istraživanjima ovog problema tokom poslednjih pedeset godina. Međutim, i značajan broj eksperimenata i složenog teoretskog rada nije pružio potpun uvid u rešenje problema, tako da su i dalje širom sveta u toku značajna istraživanja različitih segmenata ove oblasti.

U početnim fazama istraživanja, ulagani su napori da se granična nosivost dovede u vezu sa elastičnom kritičnom silom izbočavanja [8], [5], [15]. Međutim, vrlo brzo je utvrđeno da ovo u opštem slučaju nije moguće. Takođe, ni analitički postupci nisu našli odgovarajuću primenu, s obzirom na kompleksnost problema i veliki broj međusobno zavisnih promenljivih. Kao posledica navedenog, većina predloženih rešenja je empirijske prirode, zasnovana na eksperimentalnim istraživanjima. S razvojem kompjuterskih programa koji se zasnivaju na metodi konačnih elemenata (MKE) i povećanim mogućnostima samih računara, omogućen je razvoj „numeričkih eksperimenata” koji su danas u širokoj upotrebi.

Article status: 
Published
Journal number: 
2018-4

Authors

Isidora Jakovljević - master inž. građ, Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd
Saša Kovačević - master inž. građ, School of Mechanical and Materials Engineering, Washington State University, Pullman, WA 99164
Nenad Marković - dipl. građ. inž., Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Bulevar kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd,

Sponzori časopisa