Languages

  • Srpski
  • English
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
ČASOPIS ZA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

 

Početna

 

  Godina: 2018
  Broj: 3
  Strana: 96
  UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
  ISSN 2217-8139 (Print) 
  ISSN 2334-0229 (Online)

 

 

 

Objavljeni Naučni Radovi

RAZVOJ BESKONAČNIH ELEMENATA ZA SIMULACIJU NEOGRANIČENOG MEDIJA

Hakan Ozturk |
Kemal Edip |
Vlatko Sheshov |
Julijana Bojadjieva |
Aydin Demir |

SISTEM ZA MONITORING NOVOG ŽELEZNIČKO-DRUMSKOG MOSTA U NOVOM SADU

S. RANKOVIĆ |
D. KOVAČEVIĆ |
S. RADIŠIĆ |
V. RADONJANIN |
I. KOVAČEVIĆ |
M. MALEŠEV |
Đ. LAĐINOVIĆ |

EKONOMSKA ANALIZA POJAČANOG ODRŽAVANJA DRŽAVNOG PUTA IB21, DEONICA IRIG - RUMA

M.Sc. Igor Vukobratović |
M.Sc. Miodrag Pođuđ |
Doc. dr Igor Peško |
M.Sc. Miloš Šešlija |