Languages

  • Srpski
  • English
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
ČASOPIS ZA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

 

Naslovna

 

  Godina: 2019
  Broj: 1
  Strana: 88
  UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
  ISSN 2217-8139 (Print) 
  ISSN 2334-0229 (Online)

 

 

 

Objavljeni Naučni Radovi

NELINEARNA SEIZMIČKA ANALIZA AB OKVIRNIH KONSTRUKCIJA SA ZIDNOM ISPUNOM

Dipl. Eng. Emin Mahmud, PhD Student |
Prof. Dr. Eng. Zdravko Bonev |
Assoc. Prof. Dr. Eng. Emad Abdulahad |

POREĐENJE PONAŠANJA TANKIH CILINDRIČNIH I KONUSNIH LJUSKI OD UGLJENIČNOG I NERĐAJUĆEG ČELIKA

Nina Gluhović, mast. inž. građ |
Jelena Dobrić, dr, docent |
Milan Spremić, dr, docent |
Kristina Kostadinović Vranešević, mast. inž. građ |

ISPITIVANJE INTEGRITETA I NOSIVOSTI ŠIPOVA: METODOLOGIJA I KLASIFIKACIJA

dr Nenad Šušić |
dr Mladen Ćosić |
mr Kristina Božić-Tomić |

RASPORED UKRUĆENJA, UKRUĆENJE ČVOROVA I VEZA S KAJNJIM OSLONCIMA ČELIČNIH CEVASTIH LUČNIH MOSTOVA

Professor Em. Dr. Ing. Philippe Van Bogaert |

NELINEARNA STATIČKA NASUPROT INKREMENTALNE DINAMIČKE ANALIZE OKVIRA SA ISPUNOM SA OTVORENOM PRVOM ETAŽOM

Koce Todorov |
Ljupco Lazarov |

EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE OJAČANIH LEPLJENO LAMELIRANIH DRVENIH NOSAČA SA REDUKOVANOM VISINOM PRESEKA

Ivan Glišović, dr |
Dijana Stevanović, asistent |
Marija Todorović, asistent |

Sponzori časopisa