Languages

  • Srpski
  • English
GRAĐEVINSKI
MATERIJALI I KONSTRUKCIJE
ČASOPIS ZA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI MATERIJALA I KONSTRUKCIJA

 

Naslovna

 

  Godina: 2018
  Broj: 4
  Strana: 94
  UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
  ISSN 2217-8139 (Print) 
  ISSN 2334-0229 (Online)

 

 

 

Objavljeni Naučni Radovi

NELINEARNA STATIČKA NASUPROT INKREMENTALNE DINAMIČKE ANALIZE OKVIRA SA ISPUNOM SA OTVORENOM PRVOM ETAŽOM

Koce Todorov |
Ljupco Lazarov |

EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE OJAČANIH LEPLJENO LAMELIRANIH DRVENIH NOSAČA SA REDUKOVANOM VISINOM PRESEKA

Ivan Glišović, dr |
Dijana Stevanović, asistent |
Marija Todorović, asistent |
Boško Stevanović, dr |

PRIMENA NUMERIČKIH METODA U ANALIZI SPREGNUTIH KONSTRUKCIJA DRVOBETON

Dragan Manojlović |
Tatjana Kočetov-Mišulić, Dr |
Aleksandra Radujković, Dr |

ELASTIČNA KRITIČNA SILA PLOČA I LIMENIH NOSAČA POD DEJSTVOM LOKALIZOVANOG OPTEREĆENJA

Isidora Jakovljević |
Saša Kovačević |
Nenad Marković |

RAZVOJ BESKONAČNIH ELEMENATA ZA SIMULACIJU NEOGRANIČENOG MEDIJA

Aydin Demir |
Hakan Ozturk |
Kemal Edip |
Vlatko Sheshov |

Sponzori časopisa